Humanimoji

Humanimoji’s verbeelden wezens, dingen, gevoelens en activiteiten die verband houden met huidige en mogelijk toekomstige mens/dier-relaties. Op die manier vullen ze bepaalde hiaten op in de universele emoji-bibliotheek, waarvan het Unicode Consortium de regels bepaalt. Iedereen kan aan het Consortium nieuwe emoji’s voorstellen. Zodra hun relevantie en betekenis goedgekeurd zijn, worden ze voor altijd toegevoegd aan de universele digitale taal.

Welke Humanimoji’s zouden deel moeten uitmaken van de wereldwijde emoji-bibliotheek?
Nieuwe schepsels zoals het gekloonde schaap Dolly, de GloFishTM en de BioSteel™-geit, uitgestorven soorten, zoals de wolharige mammoet, die weer tot leven worden gewekt en alternatieven, zoals in het labo gekweekt vlees, zouden weldra als beeldsymbolen de digitale wereld kunnen bevolken. Zo kunnen we ze in onze dagelijkse visuele communicatie gebruiken.

Door de Humanimoji’s uit dit groeiende archief te gebruiken, raak je vertrouwd met mogelijke toekomstige mens/dier-relaties, kan je uitdrukking geven aan ambivalente gevoelens en ga je nadenken over wenselijke of minder wenselijke toekomstscenario’s.

Op de Humanimoji-website wordt een reeks stellingen gepubliceerd.
Humanimoji’s die relevant blijken te zijn, zullen aan het Unicode Consortium worden voorgelegd.

Een project van Tanja Seiner en Johannes Tolk

Ontwikkeld naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Dieren op maat. Design tussen mens en dier’ in Design Museum Gent 17.05–29.09.2019

Met dank aan Design Museum Gent en het Museum Marta Herford.